Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych - KPP Strzelce Krajeńskie

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

Data publikacji 30.09.2013

mł. asp. Tomasz Bartos
tel. 95 763 08 27
adres poczty elektronicznej: rzecznik.kpp_strzelce@go.policja.gov.pl

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prasowo-Informacyjnych należy:

  1. wykonywanie działalności prasowo-informacyjnej;
  2. realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;
  3. współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  4. współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
  5. tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;
  6. współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. i innych jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze województwa lubuskiego;
  7. bieżące utrzymywanie strony internetowej Komendy.