Wydział Kryminalny - KPP Strzelce Krajeńskie

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Data publikacji 30.09.2013

Naczelnik wydziału - podkom. Jacek Chęciński
tel. 95 763 08 51
adres poczty elektronicznej: nacz.krym.kpp_strzelce@go.policja.gov.pl

 

Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:

  1. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych zmierzających do ujawniania przestępstw i wykrywania ich sprawców oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
  2. prowadzenie postępowań przygotowawczych oraz wykonywanie czynności procesowych, w tym powierzonych do wykonania przez sądy, prokuratury oraz inne uprawnione podmioty;
  3. koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez jednostkę organizacyjną Policji nadzorowaną przez Komendanta oraz udzielanie im pomocy w realizacji tych czynności;
  4. obserwowanie i analizowanie zagrożeń przestępczością kryminalną, gospodarczą oraz korupcyjną, prognozowanie jej rozwoju, oraz wypracowywanie metod i form zapobiegania i zwalczania przestępczości;
  5. zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o przestępstwach, ich sprawcach i postępowaniach przygotowawczych;
  6. realizowanie czynności zapewniających techniczno-kryminalistyczną obsługę miejsc zdarzeń kryminalnych;
  7. prowadzenie i koordynowanie spraw poszukiwawczych i identyfikacyjnych, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
  8. wprowadzanie danych do systemów informatycznych i statystycznych;
  9. podejmowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej;
  10. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych zmierzających do ujawniania czynów karalnych wśród nieletnich i wykrywanie ich sprawców.