Powiatowe Obchody Święta Policji w Strzelcach Krajeńskich - Aktualności - KPP Strzelce Krajeńskie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe Obchody Święta Policji w Strzelcach Krajeńskich

W środę /26 lipca/ w Strzelcach Krajeńskich odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji. Podczas uroczystości policjanci ze Strzelec, Drezdenka i Dobiegniewa odebrali awanse i odznaczenia. Uroczystość była również okazją do podziękowań stróżom prawa za ich wkład i zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie.

Policyjne uroczystości tradycyjnie poprzedziła msza św. odprawiona przez kapelana strzeleckiej Policji ks. Jacka Makowieckiego w Kościele p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Strzelcach Kraj. w intencji policjantów i pracowników Policji. Główną częścią Powiatowych Obchodów Święta Policji było wręczenie medali, odznaczeń oraz awansów dla policjantów ze Strzelec Krajeńskich, Drezdenka i Dobiegniewa. Dowódcą uroczystości był podkom. Maciej Jerzyński, który złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości Wojewodzie Lubuskiemu Panu Władysławowi Dajczakowi. W uroczystości udział wzięli:

- Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

- Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak

- Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Kraj. mł. insp. Tomasz Zgirski

- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Kraj. kom. Marcin Gabara

- byli komendanci strzeleckiej komendy: insp. Stanisław Panek i podinsp. Przemysław Muszyński

- przedstawiciele samorządów

- szefowie służb mundurowych

- przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości

oraz policjanci i pracownicy strzeleckiej komendy i ich rodziny.

W swoim wystąpieniu szef strzeleckich policjantów mł. insp. Tomasz Zgirski podziękował wszystkim policjantom i pracownikom strzeleckiej komendy za ich dotychczasową służbę i pracę. Podziękował przedstawicielom samorządów i służb za współpracę w zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie. Z kolei Wojewoda Lubuski Pan Władysław Dajczak podkreślił swoje wsparcie jako przedstawiciela rządu w regionie, dla ciągłego podnoszenia bezpieczeństwa. Szef lubuskich policjantów insp. Jarosław Janiak pogratulował policjantom strzeleckiej komendy wysokiego poziomu zaufania społecznego oraz życzył dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Istotnym punktem uroczystości było wręczanie odznaczeń i awansów. Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” odebrali: asp. szt.  Marek Szymański i asp. szt. Jacek Wawrowski. Z kolei Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Kraj. kom. Marcin Gabara  odebrał Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”. Medal  25-lecia NSZZ policjantów odebrał sierż. szt. Dawid Piątek, który został również doceniony przedterminowym awansem na stopień mł. asp. Policji. Tego dnia awanse odebrało 23 policjantów i policjantek. Wyróżnieni na uroczystym apelu zostali mianowani:

młodszym aspirantem  Policji:
-sierż. szt. Mariusz Król
-sierż. szt. Dawid Piątek
-sierż. szt. Zbigniew Ignasiak

aspirantem sztabowym Policji:
st. asp. Łukasz Niezborała

starszym aspirantem Policji:
asp. Krzysztof Zając

aspirantem Policji:
mł. asp. Grzegorz Kaźmierski

sierżantem sztabowym Policji:
-st. sierż. Marcin Wichrowski
-st. sierż. Michał Oryszczak
-st. sierż. Sebastian Haszczyc

starszym sierżantem Policji:
-sierż. Michał Bukowski
-sierż. Kamil Krysiak
-sierż. Łukasz Romanowicz
-sierż. Dariusz Golinczak
-sierż. Łukasz Hendzelewski

sierżantem Policji:
-st. post. Marta Kobelak
-st. post. Łukasz Świerczyński
-st. post. Marek Warchoł
-st. post. Tomasz Jabłoński
-st. post. Marcin Walczak
-st. post. Marcin Nadgłowski
-st. post. Małgorzata Rybak

Starszym posterunkowym Policji:
-post. Paulina Zając

 

opracował:

sierż. szt. Tomasz Bartos