„Zostań jednym z nas” – promujemy służbę w Policji - Aktualności - KPP Strzelce Krajeńskie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Zostań jednym z nas” – promujemy służbę w Policji

Data publikacji 02.02.2018

Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich kom. Marcin Gabara i specjalista ds. Kadr i Szkolenia Grzegorz Fil wzięli udział w spotkaniu z osobami zainteresowanymi służbą w Policji. Spotkanie zorganizowane przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich przybliżyło proces rekrutacyjny w naszej formacji.

Służba w policji wymaga dużego poświęcenia, zaangażowania i dyspozycyjności. Sytuacje związane z ratowaniem mienia, zdrowia i życia drugiego człowieka to bardzo częste sytuacje w naszej służbie. Satysfakcja z możliwości niesienia pomocy daje energię do dalszej służby oraz motywuje do jeszcze większego zaangażowania. Nie bez znaczenia są również kwestie finansowe. Mimo poprawy na rynku pracy, wynagrodzenie policjanta jest nadal atrakcyjne.  Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

- ciekawą, satysfakcjonującą służbę;

- stabilne, stałe zatrudnienie;

- wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;

- wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2600 zł netto + dodatek służbowy;

- nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;

- prawa emerytalne po 25 latach służby w 55 roku życia;

- możliwość doskonalenia zawodowego;

- możliwość rozwoju zawodowego dla osób z wyższym wykształcenie, w tym uzyskanie stopnia oficerskiego;

- prestiż zatrudnienia;

- służbę w organizacji zaufania społecznego;

- szeroki katalog specjalizacji;

- wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

- przynależność do grupy zawodowej – poczucie tożsamości i wsparcie społeczne, organizacyjne.

W piątek /2 lutego br./ w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi służbą w naszej formacji. W spotkaniu udział wziął Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich kom. Marcin Gabara i specjalista ds. Kadr i Szkolenia strzeleckiej komendy Grzegorz Fil oraz osoby zainteresowane służbą. Komisarz Marcin Gabara przybliżył młodym osobom specyfikę służbę w naszej formacji oraz odpowiadał na pytania pojawiające się ze strony naszych dzisiejszych gości. Z kolei Pan Grzegorz Fil omówił proces rekrutacyjny kandydatów oraz wymogi jakie osoby zainteresowane muszą spełnić. Spotkanie zakończyło się przekazaniem ulotek informujących o procedurze naboru do Policji.

„Zostań jednym z nas”- przydatne informacje