Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z powiatu strzelecko-drezdeneckiego podsumowali swoją pracę w 2017 roku

Data publikacji 07.02.2018

W obecności szefa lubuskich policjantów insp. Jarosława Janiaka odbyła się narada roczna podsumowująca pracę policjantów w 2017 roku ze Strzelec Krajeńskich, Drezdenka i Dobiegniewa. Narada odbyła się 7 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich.

W naradzie, obok strzeleckich policjantów, udział wzięli przedstawiciele samorządów, współpracujących z Policją służb oraz zaproszeni goście. W pierwszej części narady głos zabrał Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Krajeńskich kom. Marcin Gabara, który omówił efekty pracy pionu kryminalnego oraz zagrożenia przestępczością i efekty pracy w zakresie ścigania sprawców przestępstw. 2017 rok był kolejnym rokiem z rzędu, kiedy odnotowaliśmy spadek liczby przestępstw najbardziej uciążliwych dla obywateli (bójki, pobicia, kradzieże, czy włamania) z jednoczesnym utrzymaniem  wykrywalności na poziomie powyżej 40%. Ta część była również okazją do omówienia przestępczości samochodowej w powiecie, której wykrywalność należy do najwyższej w województwie lubuskim.

Z kolei szef strzeleckich policjantów mł. insp. Tomasz Zgirski przedstawił strukturę organizacyjną jednostki oraz omówił stopień realizacji mierników, stawianych przed policjantami. Komendant Zgirski zaprezentował również informację dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz działania Policji wpływające bezpośrednio na obsługę obywatela. W ubiegłym roku odnotowaliśmy również spadek liczby wypadków drogowych w stosunku do roku 2016. W 2017 roku na drogach powiatu zginęły trzy osoby o jedną mniej niż rok wcześniej. Mimo to szef strzeleckich policjantów podkreślił, że w 2018 działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu będą kontynuowane, tak aby wypadków było jak najmniej. Komendant zwrócił uwagę na fakt walki z piratami drogowymi. W 2017 roku, policjanci z drogówki zatrzymywali w 79 przypadkach uprawnienia do kierowania kierowcom za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Odprawa zakończyła się wystąpieniem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie wlkp. Jarosława Janiaka, który docenił pracę policjantów ze strzeleckiej komendy na rzecz bezpieczeństwa powiatu i całego województwa. Podkreślając przy tym działania, jakie są podejmowane, aby praca policjantów była jeszcze bardziej skuteczna i efektywna, a obywatele czuli się jeszcze bezpieczniej.