Powiatowe Obchody Święta Policji w Strzelcach Krajeńskich - Aktualności - KPP Strzelce Krajeńskie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Powiatowe Obchody Święta Policji w Strzelcach Krajeńskich

Data publikacji 26.07.2018

W czwartek /26 lipca/ w Strzelcach Krajeńskich odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji. Podczas uroczystości policjanci ze Strzelec, Drezdenka i Dobiegniewa odebrali akty mianowania na kolejne stopnie służbowe. Uroczystość była również okazją do podziękowań stróżom prawa za ich wkład i zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie

Policyjne uroczystości tradycyjnie poprzedziła Msza św. w intencji policjantów i pracowników Policji w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Strzelcach Kraj., przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego. Główną częścią Powiatowych Obchodów Święta Policji było odebranie awansów przez policjantów ze Strzelec Krajeńskich, Drezdenka i Dobiegniewa. Dowódcą uroczystości był podkom. Maciej Jerzyński, który złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystości Komendantowi Powiatowemu Policji w Strzelcach Krajeńskich insp. Tomaszowi Zgirskiemu. W uroczystej zbiórce udział wzięli:

- Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Kraj. insp. Tomasz Zgirski

- Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Kraj. nadkom. Marcin Gabara

- Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gorzowie Wlkp. nadkom. Bogumiła Malinowska

- przedstawiciele samorządów

- p.o. komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Kraj. bryg. Tomasz Górniak

-Kapelan strzeleckiej Policji ks. Jacek Makowiecki

oraz policjanci i pracownicy strzeleckiej komendy .

W swoim wystąpieniu szef strzeleckich policjantów mł. insp. Tomasz Zgirski podziękował wszystkim policjantom i pracownikom strzeleckiej komendy za ich dotychczasową służbę i pracę. Podziękował przedstawicielom samorządów i służb za współpracę w zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie. Szef strzeleckich policjantów odczytał również list okolicznościowy Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka. Najważniejszą częścią uroczystej zbiórki było odebranie przez policjantów aktów mianowania na kolejne stopnie służbowe. W czasie uroczystości swoje awanse odebrało 19 funkcjonariuszy. Dwa dni wcześniej, w czasie Wojewódzkich Obchodów Święta Policji Srebrny Medal Za długoletnią Służbę odebrał asp. szt. Łukasz Niezborała. W tym roku na stopień inspektora policji awansował również szef strzeleckich policjantów Tomasz Zgirski, oraz jego zastępca Marcin Gabara, który awansował na stopień nadkomisarza Policji.  

W czasie uroczystej zbiórki Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Gorzowie Wlkp. nadkom. Bogumiła Malinowska odczytała list okolicznościowy w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Heleny Michalak. Z kolei Starosta Strzelecko-Drezdenecki Edward Tyranowicz pogratulował awansowanym policjantom i podziękował za ich służbę w zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie.